Regulamin

Regulamin Sauny

 

1. Korzystanie z sauny przez dzieci poniżej 6 lat i osoby powyżej 50 lat powinno być skonsultowane z lekarzem.

2. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.

3. Każda Osoba przed pierwszym skorzystaniem z sauny w Centrum Wellness zobowiązana jest do wypełnienia ankiety zdrowotnej, zaznaczając możliwe zagrożenia.

4. Jeżeli mamy wątpliwości czy stan zdrowia pozwala nam na korzystanie z sauny, należy skonsultować się z lekarzem.

5. W saunie może przebywać maksymalnie 10 osób.

6. Osoba korzystająca z sauny powinna posiadać obuwie przeznaczone tylko na saunę, mydło oraz 2 duże ręczniki kąpielowe - jeden służy do wycierania się drugi jako podkładka na ławę. Istnieje możliwość wypożyczenia ręczników.

7. Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane. Rozpoczynamy zabiegi w saunie 1,5 - 2 godzin po ostatnim posiłku

8. Do sauny wchodzimy po dokładnym umyciu i osuszeniu ciała.

9. Niedozwolone jest korzystanie z sauny z kolczykami, biżuterią, łańcuszkami i zegarkami. W saunie nie należy także przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.

10. Z sauny należy korzystać, zupełnie nago lub z możliwością owinięciem ciała w suchy ręcznik. Strój kąpielowy zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienia skóry. W saunie siadamy lub kładziemy się na ławce tylko na własnym ręczniku. Należy unikać kontaktu ciała z ławką.

11. Pierwsze przegrzanie ( 8-15 minut). Rozpoczyna się od najniższej ławy stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia.

12. W saunie siedzimy w zrelaksowanej pozycji, z kolanami podciągniętymi do ciała tak, aby stopy znalazły się w tej samej temperaturze, co reszta ciała.

13. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 - 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.

14. Po każdym wyjściu z sauny należy schłodzić ciało zimną wodą, po czym naprzemiennie ciepły-zimny prysznic. Niewskazane jest używanie mydła.

15. Należy odpocząć 10-15 minut na leżakach w tężni oraz uzupełnić utracone płyn.

16. Osoby początkujące stosują tylko jeden, dwa etapy kąpieli, to znaczy nagrzewanie i ochłodzenie, natomiast osoby przyzwyczajone stosują dwa lub trzy etapy.

17. W saunie obowiązują ogólnie przyjęte zasady dobrego wychowania.

18. Wszelkie zmiany samopoczucia, wskazujące na nietolerancję kąpieli w saunie, należy traktować poważnie, włącznie z przerwaniem dalszej kąpieli, należy opuścić saunę i poinformować obsługę.

19. W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego. Po saunie należy wypocząć około 15 - 20 minut.

20. Regulacja temperatury w saunie i polewanie kamieni należy do obsługi.

21. O każdej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu w saunie oraz jej uszkodzeniu należy niezwłocznie powiadomić obsługę.

22. Za skutki przebywania osób chorych oraz o niestabilnym stanem zdrowia, które nie powinny korzystać z sauny „Centrum Wellness” nie ponosi odpowiedzialności.

 

Według specjalistów z dziedziny fitness i rekreacji z sauny korzysta się 1-2 razy tygodniu, zwykle w tych samych dniach tygodnia. Regularne korzystanie z sauny pozwala na skuteczną ochronę organizmu przed przeziębieniem i grypą.

logo Script logo